Z życia szkoły
Strona główna
Projekt
Historia szkoły
Biblioteka
Przedsięwzięcia
Osiagnięcia
Sport
Ważne wydarzenia
Z życia szkoły
Programy w szkole
Punkt Przedszkolny
Stowarzyszenie
Kronika
Klub czytających rodziców

 

Po wakacyjnym wypoczynku w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza Jedwabnem rozpoczął się nowy rok szkolny 2016/2017.

 

 

Inauguracja tego roku rozpoczęła się uroczystą Mszą Św. w parafialnym kościele, po czym cała społeczność szkolna zebrała się w sali gimnastycznej wspólnie z Zespołem Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem.

Inaugurację nowego roku szkolnego swoją obecnością zaszczycili: Pan Burmistrz - Michał Chajewski, ks. Dziekan Jerzy Dembiński – Proboszcz naszej parafii, ks. Emil Sasinowski, ks. Serafin Kaliszewski, p. Małgorzata Borawska - Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie oraz ich rodzice.

 

 

Pani Dyrektor Barbara Dmoch serdecznie powitała wszystkich przybyłych na tą uroczystość. Szczególnie ciepłe słowa zostały skierowane do najmłodszych – dzieci Punktu Przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas pierwszych, którzy w tym roku rozpoczynają swoją edukacyjną przygodę w szkole podstawowej. Życzyła wszystkim uczniom wielu sukcesów, możliwości rozwijania swoich zainteresowań i pasji, nauczycielom satysfakcji z pracy, a rodzicom zadowolenia z sukcesów dzieci.

Słowa do uczniów, nauczycieli oraz rodziców skierowali: Burmistrz Jedwabnego – P. Michał Chajewski, życząc na nowy rok dużo radości, sukcesów i wspaniałych wyników w nauce Ks. Dziekan Jerzy Dembiński, P. Zbigniew Prószyński – Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem oraz P. Małgorzata Borawska – Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej.

W czasie uroczystości nie zapomniano również o żołnierzach poległych podczas II wojny światowej. W tym roku mija 77. rocznica jej rozpoczęcia. Wydarzenie to uczczono minutą ciszy.

Po oficjalnych uroczystościach uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami.
 

 

W HOŁDZIE POLEGŁYM W OBRONIE OJCZYZNY
 

Dnia 16 września 2016 r. – w przeddzień 77. rocznicy agresji Związku Radzieckiego na Polskę - odbyły się uroczystości patriotyczne w Gminie Jedwabne. Na terenie naszego miasta Jedwabne te bolesne wydarzenia przypominają miejsca pamięci narodowej: Pomnik Sybiraka, Tablica Zesłańców Sybiru i Grób Nieznanego Żołnierza.

W uroczystości uczestniczyli: P. Michał Chajewski Burmistrz Jedwabnego, P. Mariusz Szmitko - Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem, Ks. Dziekan Jerzy Dembiński - Proboszcz Parafii w Jedwabnem, Ks. Emil Sasinowski i Ks. Serafin Kaliszewski, przedstawiciele Sybiraków: P. Helena Karwowska – Prezes Związku Sybiraków w Gminie Jedwabne i P. Lucyna Ożarowska – członek Związku Sybiraków, a także uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkół jedwabieńskich: Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza i Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych.

 

 

Uroczystościom towarzyszyły sztandary: Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem, Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jedwabnem, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem.

Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym o godzinie 9.30 programem artystycznym zaprezentowanym przez uczniów Zespołu Szkół w Jedwabnem.
Po części artystycznej rozpoczęła się uroczysta Msza Święta w intencji poległych, pomordowanych i tych, co zginęli za Ojczyznę. Mszę Świętą odprawił Ksiądz Dziekan Jerzy Dembiński.

Następnie po Mszy Świętej uczestnicy uroczystości udali się pod Pomnik Sybiraka znajdujący się w centrum Jedwabnego. Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Michał Chajewski – Burmistrz Jedwabnego, który przypomniał wydarzenia związane z dniem 17 września.

Kwiaty - będące wyrazem wdzięczności tym wszystkim, którzy życie poświęcili dla umiłowanej Ojczyzny – złożyły pod Pomnikiem Sybiraka następujące delegacje:
1. P. Michał Chajewski Burmistrz Jedwabnego i Mariusz Szmitko Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem
2. P. Helena Karwowska – Prezes Związku Sybiraków w Gminie Jedwabne i Sybiraczka P. Lucyna Ożarowska
3. P. Barbara Dmoch dyrektor i P. Sylwia Kobylińska wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem
4. P. Zbigniew Prószyński dyrektor i P. Anna Kurkowska nauczyciel Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem
5. W imieniu P. Danuty i Mieczysława Długołęckich – uczniowie Zespołu Szkół
6. Delegacja Dwudziestej Pierwszej Drużyny Harcerskiej „AGAPA – Pomocna Dłoń im. Księdza Kazimierza Lutosławskiego”

W dalszej części uroczystości uczniowie kl. VI b pod opieką nauczycieli: P. Anny Wądołowskiej i P. Wiesława Olszewskiego udali się na cmentarz parafialny, gdzie złożyli kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz na pomniku tym, którzy polegli w obronie umiłowanej Ojczyzny.

Uroczystości miały niezwykle podniosły i patriotyczny charakter. Stały się wspaniałą nauką patriotyzmu i pamięci o historii narodowej dla młodego pokolenia dzieci i młodzieży z jedwabieńskich szkół.
 

UROCZYSTE PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH ZA ROK SZKOLNY 2015/2016

W dniu 17 września 2016 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Piątnicy odbyła się uroczystość, podczas której, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łomży uhonorował tych wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju sportu szkolnego w powiecie łomżyńskim poprzez pośrednią lub bezpośrednią pomoc w jego realizacji.
Nasza szkoła otrzymała puchar i dyplom za zajęcie IV miejsca w powiecie. Pisemne podziękowania i gratulacje za wkład pracy i zaangażowanie w rozwój sportu szkolnego w roku szkolnym 2015/20016 przekazano p. Barbarze Dmoch Dyrektorowi szkoły oraz p. Wiesławowi Domitrz nauczycielowi wychowania fizycznego.
 

Sprzątanie świata

 

 

19 września 2014r. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w akcji "Sprzątanie świata". Porządkowali oni teren boiska szkolnego, jak również ulice miasta.

 

 

Dzięki Urzędowi Gminy w Jedwabnem zostaliśmy wyposażeni w rękawiczki ochronne oraz worki. Tegoroczne działania uświadomiły uczniom, że wyrzucone do wody lub porzucone w lesie szklane i plastikowe butelki, foliowe torby, opakowania po produktach spożywczych, czy nawet zużyty sprzęt elektroniczny, stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla naszego środowiska. Praca na rzecz ochrony środowiska trwa w naszej szkole przez cały rok.

Bogusława Miciura
 

 

WYCIECZKA INTEGRACYJNA KL. II b

 

W dniu 09.09.2016r. klasa II b wraz z wychowawczynią Danutą Górską i rodzicami wyjechała do gospodarstwa agroturystycznego w Srebrowie.

 

 

Pogoda dopisała. Było pięknie, słonecznie i ciepło. Poznaliśmy wiele ciekawych zabaw. Skosztowaliśmy przysmaki z grilla serwowane przez miłą właścicielkę gospodarstwa. Wypoczęci, zrelaksowani wróciliśmy do szkoły z nowym zapałem do nauki w nowym roku szkolnym.


Danuta Górska

 

 

PRÓBNA EWAKUACJA W NASZEJ SZKOLE

 

Dnia 23 września 2016 r. w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

 

Dokładnie o godzinie 9.00 po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami zachowując wytyczne zawarte w dokumencie szkolnym „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne.

Nauczyciele złożyli meldunek prowadzącemu ewakuację, gdzie okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę. Łącznie ewakuowano: 252 uczniów, 21 nauczycieli, i 5 pracowników obsługi. Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została pani Dyrektor szkoły, która odwołała alarm i uczniowie wrócili na lekcje.

Była to niezwykle pouczająca i ważna lekcja zachowania się w trudnych sytuacjach, gdyż od naszej wiedzy i umiejętności może zależeć ludzkie życie.

 

Z A P A M I Ę T A J
 


Koordynator ds. bezpieczeństwa
Tadeusz Dmoch

 



 

 

W dniu 22 września 2016 r. naszą szkołę po raz kolejny odwiedzili tancerze z Olimpijskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier. Prezentowali niektóre elementy tańców i w ten sposób zachęcali dzieci, aby skorzystały z ich oferty i wzięły udział w zajęciach tanecznych. Pokaz był okazją do dobrej zabawy. W pokazie wzięli udział uczniowie klas 0 – IV.

 

Żywa lekcja historii

 

 

21 września uczniowie klas I - III uczestniczyli w "Żywej lekcji historii", którą przeprowadziła Grupa Artystyczna "Rekonstrukto" z Lublina. Tematem lekcji było życie i kultura w średniowieczu. Zaproszono uczniów w podróż do świata, który znają tylko z książek i filmów. W ciekawy sposób przybliżono życie i zwyczaje rycerstwa polskiego z okresu Średniowiecza. Uczniowie mogli obejrzeć i podziwiać repliki broni średniowiecznej, a nawet sprawdzić na własnej skórze jak wyglądało zakucie w dyby. Ta lekcja historii pozostanie w pamięci uczniów na wiele lat.

Bardzo cennym elementem tego typu spotkań jest sposób, w jaki są prowadzone – uczniowie biorą czynny udział przez to, że są uczestnikami przedstawianych wydarzeń. Taka niecodzienna lekcja bardzo podobała się uczniom i na pewno na długo pozostanie w ich pamięci, a o to właśnie chodziło.
 

Danuta Górska

 

Uczniowie kl. IV – VI obejrzeli pokaz historyczny na temat „Staropolski Sarmatyzm i Epoka Szlachecka” zrealizowany również przez grupę artystyczną Rekonstrukto.
W programie:
- żywa lekcja historii,
- prezentacja obyczajów i kultury epoki,
- przegląd ekwipunku i uzbrojenia,
- pojedynki,
- prawo dawne- narzędzia tortur,
- gry i zabawy plebejskie,
- duża kolekcja broni i uzbrojenia.

 

Każdy uczestnik mógł zapoznać się z rekwizytami i strojem. Celem pokazu było kształtowanie postaw patriotycznych, świadomości historycznej oraz pogłębianie znajomości dziejów ojczystych.

Wiesław Olszewski
 

 

 

 

 

13 października 2016 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej.


Na uroczystości zaszczycili nas swoją obecnością:
• P. Michał Chajewski - Burmistrz Jedwabnego
• Ksiądz Dziekan Jerzy Dembiński – Proboszcz Naszej Parafii
• Ksiądz Emil Sasinowski
• Pani Magdalena Karwowska – zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców

 

 

 

 

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. Wyróżnionym nauczycielom wręczyła nagrody. Po przemówieniu Dyrektora życzenia wszystkim pracownikom oświaty złożyli: Burmistrz Jedwabnego p. Michał Chajewski, Ksiądz Dziekan Jerzy Dembiński oraz Pani Magdalena Karwowska – zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców. Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nagrodę Burmistrza otrzymała Pani Barbara Dmoch Dyrektor szkoły.

Po części oficjalnej uroczystości nastąpił program artystyczny, w którym mali aktorzy z klasy IIb i klas IV-VI pod kierunkiem Pani Danuty Górskiej, Pani Marty Godlewskiej, Pani Beaty Turowskiej i Pani Jolanty Zejer przygotowały montaż słowno - muzyczny. W zabawny sposób przedstawili fragmenty życia szkolnego w kilku scenkach: codzienne zmartwienia uczniów i nauczycieli.
 

 

 

Uczniowie życzyli nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły spokojnej pracy, satysfakcji z niej płynącej, zdrowia, spełnienia marzeń i realizacji zawodowych planów.

Marta Godlewska

 

 

SPOTKANIE Z POLICJANTEM W RAMACH AKCJI
„BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

 

 

18 października 2016 r. w ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczna droga do szkoły” policjant z Posterunku w Jedwabnem - aspirant sztabowy Andrzej Cekała spotkał się z dziećmi 5 i 6 – letnimi oraz uczniami kl. I - III. Spotkanie to było okazją do przypomnienia dzieciom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas codziennej drogi, jaką pokonują by dotrzeć do szkoły.

 

 

Uczniowie przyswoili sobie treści związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, nawykiem zapinania pasów, noszeniem kamizelek, elementów odblaskowych, przechodzeniem przez jezdnię w miejscach dozwolonych. Policjant zwrócił szczególną uwagę na wyposażenie roweru a także o obowiązkowym poruszaniu się po drodze z kartą rowerową.
Na zakończenie uczniowie otrzymali odblaskowe opaski. Tylko dzięki nim będziemy widoczni dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Bądź widoczny. Noś odblaski!


Tadeusz Dmoch
Pedagog szkolny


 

 

Dzień 19 października br. to ważna data w życiu Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem. Tego dnia 33 uczniów klas pierwszych zostało pasowanych na uczniów szkoły. Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców.
Uroczystość ślubowania odbyła się w sali gimnastycznej, która na ten dzień przybrała odświętny wygląd. Tego dnia uczniowie przybyli do szkoły w strojach galowych.

 

 

Na początek Pani Dyrektor Barbara Dmoch przywitała wszystkich przybyłych na uroczystość: Ks. Dziekana Jerzego Dembińskiego Proboszcza Parafii Jedwabne, nauczycieli, rodziców uczniów klas pierwszych oraz uczniów szkoły. Życzenia sukcesów w nauce i jak najlepszych wyników na pierwszym świadectwie szkolnym złożyli pierwszoklasistom P. Barbara Dmoch oraz Ks. Dziekan Jerzy Dembiński.
Następnie uczniowie klasy Ia i Ib pod kierunkiem swoich wychowawczyń, Pani Agnieszki Jastrzębskiej i Pani Marty Krystowczyk przedstawiły program słowno - muzyczny, w którym zaprezentowały swoje artystyczne umiejętności. Pierwszoklasiści poradzili sobie świetnie – śpiewając piosenki, recytując wiersze, dały z siebie wszystko.

Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów na sztandar, które wzbudziło wiele emocji. Uczniowie ślubowali sumiennie wypełniać swoje uczniowskie obowiązki, przynosić dumę rodzicom i nauczycielom, a także, że wyrosną na wzorowych Polaków. Aktu pasowania przy pomocy symbolicznego ołówka dokonała Dyrektor szkoły. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem. Dowodem były dyplomy aktu pasowania na ucznia wręczone dzieciom przez p. Barbarę Dmoch.


Sylwia Kobylińska


 

SUKCES UCZNIÓW W KONKURSIE PLASTYCZNYM
 

Z dumą informuję, iż uczniowie naszej szkoły z klasy IV a zostali nagrodzeni w konkursie plastycznym – „Moja wymarzona praca” organizowany w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Łomży.

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów tematyką rynku pracy, rozwijanie aktywności twórczej uczestników w zakresie konstruowania własnej kariery zawodowej.

  • II miejsce - Oliwia Jastrzębska

  • III miejsce - Anna Orłowska

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 21 października 2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży.
 

Gratulujemy osiągnięć uczniom oraz p. Elżbiecie Borawskiej – nauczycielce plastyki i życzymy dalszych sukcesów.


Barbara Dmoch
Dyrektor szkoły
wraz z całą społecznością szkolną
 

 

WIZYTA POLICJANTÓW Z PSEM POLICYJNYM


 

26 października 2016 roku niecodzienne wydarzenie w naszej szkole - wizyta policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Łomży - aspiranta sztabowego Radosława Gumkowskiego i starszego aspiranta Jarosława Zajkowskiego. Wizyta niezwykła, ponieważ jednym z gości był pies policyjny o imieniu BĄBEL - rasy owczarek niemiecki, przeszkolony do wykrywania materiałów wybuchowych.

Spotkanie uczniów kl. 0 – III miało na celu zapoznanie dzieci z różnymi groźnymi sytuacjami, do których może dojść podczas spotkania z obcymi psami oraz zwrócenie uwagi na konieczność zachowania ostrożności przy zetknięciu się z dzikimi zwierzętami.

Maluchy dowiedziały się jakich zachowań pieski nie lubią i czego nie robić, by ich nie prowokować, tj.: nie należy wykonywać gwałtownych ruchów, nie biegać, nie wymachiwać rękami, dłonie należy trzymać w kieszeni (chroni to przed odgryzieniem palców). Pan policjant pokazał także bezpieczną pozycję tzw. żółwia. Należy skulić się siadając na piętach, schować głowę między kolanami, spleść palce na tyle głowy i ramionami zasłonić uszy i szyję.

Na zakończenie spotkania uczniowie zadawali policjantom pytania, a także udzielali odpowiedzi na pytania naszych gości. Jednak największą atrakcją dla dzieci był bezpośredni kontakt z psem. Głaskaniu i „tarmoszeniu” nie było końca. Mamy nadzieję, że to spotkanie pozostanie na długo w pamięci dzieci.

 


 

SOWIECKA AGRESJA 17 WRZEŚNIA 1939 R.

 

NA ZIEMIACH POLSKI PÓŁNOCNO - WSCHODNIEJ”

 

W dniu 24 października 2016 r. dzięki zaangażowaniu Pana Augusta Mrozowicza z OHP w Łomży we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem, Zespołem Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem oraz Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku zorganizowano w sali gimnastycznej wystawę „Sowiecka agresja 17 września 1939 r. na ziemiach Polski północno - wschodniej”.

 

 

Wystawa Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku była bardzo interesująca. Zgromadziła nauczycieli, uczniów oraz innych przedstawicieli naszej lokalnej społeczności.


Barbara Dmoch


 

 

9 listopada minęła 101. rocznica urodzin Hanki Bielickiej. W celu upamiętnienia postaci najsłynniejszej Łomżynianki już od siedmiu lat organizowany jest Powiatowy Konkurs Plastyczny „Hanka Bielicka w oczach dzieci". Na etap powiatowy wpłynęło 132 prace plastyczne we wszystkich kategoriach.

W kategorii kl. IV – VI Oliwia Jastrzębska uczennica kl. IV a
zajęła II miejsce.


Gratulujemy osiągnięć Oliwii oraz p. Elżbiecie Borawskiej – nauczycielce plastyki.

Barbara Dmoch
Dyrektor szkoły


wraz z całą społecznością szkolną

 

 

Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę przypadające w dniu 11 listopada w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem obchodziliśmy 10 listopada 2016 r. Z tej okazji odbyła się wzruszająca akademia, która przypomniała wszystkim obecnym drogi Polaków do niepodległości przez trudny okres zaborów, I wojnę światową, aż po rok 1918.

Scenariusz i reżyserię programu przygotował Wiesław Olszewski, dekorację: Pani Jolanta Zejer i Pani Barbara Kozikowska, a pieśni wykonywał chór szkolny pod przewodnictwem Pani Beaty Turowskiej i Pani Elżbiety Borawskiej. Wiersze patriotyczne zaprezentowane przez uczniów wzruszały widownię. Zaprezentowano również piękne pieśni patriotyczne, a wśród nich m.in. „Białe róże” i „Biały krzyż”.

Uczestnikom apelu przypomniano, że nic nie jest dane raz na zawsze, dotyczy to także wolności. Będąc obywatelami świata, Europejczykami, musimy pamiętać skąd nasz ród. Nie możemy wstydzić się religii, tradycji, ideałów naszych przodków. Powinniśmy być dumni z dziejów i kultury naszego narodu, bo tak, jak drzewo bez korzeni, tak naród bez historii nie ma szans na przetrwanie.
Całą uroczystość prowadziły uczennice klasy VI b.


Wiesław Olszewski


 

Uroczystości gminne z okazji 98. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, w których uczestniczył sztandar naszej szkoły, odbyły się 11 listopada 2016 r. Poprzedziła je Msza św. odprawiona w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem Księdza Dziekana Jerzego Dembińskiego Proboszcza Parafii w Jedwabnem.

Następnie zebraliśmy się przy Pomniku Sybiraka, gdzie złożono kwiaty będących wyrazem naszej wdzięczności tym wszystkim, którzy wywalczyli Polsce niepodległość. W imieniu naszej społeczności szkolnej wiązankę kwiatów złożyły: Dyrektor szkoły P. Barbara Dmoch wraz z Wicedyrektor P. Sylwią Kobylińską. Podczas uroczystości głos zabrali: Burmistrz Jedwabnego P. Michał Chajewski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem P. Bogdan Iwanowski oraz Przewodniczący Komisji Oświaty P. Kazimierz Załuska.

Dalsza część obchodów 11 listopada odbyła się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury.



Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.
 

20 listopada został ogłoszony Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. Nasza szkoła włączyła się aktywnie w obchody tego ważnego święta.

Wychowawcy klas IV-VI przeprowadzili pogadanki na temat znaczenia praw dziecka, a uczniowie wykonali plakaty ilustrujące wybrane prawa.

 

 

Została wykonana gazetka pod hasłem Prawa Dziecka. Ma ona przypominać wszystkim, że dziecko powinno być przez wszystkich traktowane podmiotowo.
Uczniowie klas młodszych otrzymali od Samorządu Uczniowskiego kolorowanki o prawach dziecka i kolorowe balony z wypisanymi prawami dziecka.
21 listopada również z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego został zorganizowany apel dla podkreślenia wagi Dnia Praw Dziecka. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali piosenki nawiązujące tematyką do spraw, którymi żyją dzieci.
Organizatorzy apelu chcieli przekazać, że znajomość swoich praw oznacza rozumne ich wykorzystanie. Jest to ściśle związane z rozumieniem obowiązków.

Opiekun SU

Bogusława Miciura

 

Andrzejki
 

W czwartek 24 listopada 2016 roku Samorząd Uczniowski zorganizował Andrzejki dla całej społeczności uczniowskiej. Wieczorem sala gimnastyczna zamieniła się w salę wróżb.

 

 

Tak więc każdy uczestnik andrzejkowej zabawy z niecierpliwością przekłuwał papierowe serce, aby odczytać imię swojej sympatii, losował magiczne bileciki, na których widniały nazwy zawodów, bądź dowiadywał się jaki los jest mu pisany w najbliższej przyszłości.

Były też tańce przy dobrej muzyce. Wszyscy bawili się wesoło. Zmęczeni i głodni mogli uzupełnić swoje siły w klasach przy cieście przygotowanym przez rodziców.

Opiekun SU

Bogusława Miciura


 

WARSZTATY KULINARNE

 

Nasza szkoła uczestniczy w programie „Owoce w szkole”. Celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

7 grudnia gościliśmy w naszej szkole przedstawiciela dostawcy owoców do naszej szkoły z firmy „SEBEX”. Zorganizowano warsztaty kulinarne dla uczniów klas 0 - VI. Podczas pokazu wykonywania owocowych koktajli dzieci dowiedziały się między innymi o właściwościach odżywczych naturalnych składników, jakimi są owoce i warzywa. Miały także możliwość degustacji wykonanych koktajli, które bardzo im smakowały.
 

 

W dniu 6 grudnia 2016r. w sali MGOK w Jedwabnem odbył się koncert muzyczny pt. "Wigilijne przygody Czerwonego Kapturka" zaprezentowany przez aktorów z Agencji Artystycznej "MAT" w Olsztynie.

 

 

Śpiewano kolędy i pastorałki oraz zapoznano dzieci z obyczajami świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie klas I- III, zerówek oraz pięciolatki uczestniczyli również w Turnieju Wiedzy o Muzyce. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody. Wigilijny koncert był bardzo ciekawy i kształcący. Forma w jakiej przekazano wiedzę o świętach była bardzo atrakcyjna. Świadczyły, o tym uśmiechy i liczne brawa, którymi nagrodzono aktorów.


Danuta Górska

 

 

MIKOŁAJKI
 

Mikołajki to święto obchodzone 6 grudnia na cześć świętego Mikołaja biskupa Miry. Według zwyczaju tego dnia Mikołaj obdarowuje dzieci prezentami. Zazwyczaj jest to już w nocy z 5-go na 6-go grudnia, kiedy pod poduszkę ukradkiem podkłada prezenty lub umieszcza je w wełnianej skarpecie czy bucie.

 

Święty Mikołaj nie zapomniał również o naszej Szkole. 6 grudnia kroczył korytarzami szkoły z workiem pełnym prezentów. W szkole zapanowała świąteczna atmosfera. Uczniowie w klasach niecierpliwie czekali na przybycie Świętego. Każdy tego dnia był uśmiechnięty i miał bardzo dobry humor.

 

Czesława Okurowska
Bogusława Miciura

 

 

Spotkania dotyczące LSR

połączone z V Warsztatami Rękodzieła Nowoczesnego

 

W dniu 9 grudnia 2016 roku odwiedzili nas przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury. W Urzędzie Miejskim w Jedwabnem obyło się spotkanie dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2022, w którym uczestniczyła P. Dyrektor Barbara Dmoch. Omówiono główne cele LSR i możliwości realizacji projektów.

 

W szkole zaś, przeprowadzono V Warsztaty Rękodzieła Nowoczesnego, w których uczestniczyli uczniowie klasy V b. Własnoręcznie przygotowywali choinki używając sizalu, kolorowych piórek, makaronu oraz perełek. Warsztaty przeprowadziły instruktorki z Lokalnej Grupy Działania – Biebrzański Dar Natury, które przyjechały z materiałami, żeby pokazać i nauczyć jak można samemu wykonać ozdoby świąteczne. Uczniowie byli bardzo zadowoleni. Wykonane choinki zabrały do domu.

 




JASEŁKA W SZKOLE
 

Boże Narodzenie to czas pełen radości, piękna, czas refleksji, spełniania marzeń i okazywania sobie wzajemnie troski i miłości. W tym uroczystym dniu zaszczycili nas swoją obecnością:
1. Burmistrz Jedwabnego – P. Michał Chajewski
2. Ks. Dziekan Jerzy Dembiński – Proboszcz naszej Parafii
3. Ks. Emil Sasinowski
4. Ks. Serafin Kaliszewski
5. Ks. Adam Wiśniewski
6. Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych P. Zbigniew Prószyński
7. Przewodnicząca Rady Rodziców ZSGiP P. Katarzyna Pieńkowska
8. Skarbnik Rady Rodziców Szkoły Podstawowej P. Joanna Olszewska
9. P. Danuta Długołęcka oraz rodzice uczniów szkół.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Barbara Dmoch, składając wszystkim nauczycielom, uczniom i ich rodzicom życzenia rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, niezapomnianej atmosfery wigilijnego stołu, wielu prezentów od Mikołaja pod choinką, a także Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia. Życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia dla całej społeczności szkolnej złożyli również przybyli goście. Następnie z bożonarodzeniowym przesłaniem dla przybyłych gości, rodziców, dzieci i nauczycieli wystąpili uczniowie klasy IV i VI, prezentując na scenie jasełka oraz przepiękne kolędy polskie.

 

Uczniowie w pięknej scenografii nawiązującej do Betlejem i czasów współczesnych, przedstawili sceny narodzin Chrystusa, a także z życia współczesnej rodziny. Była Maryja, Józef, pasterze, aniołki oraz rodzina. Jasełka w wykonaniu uczniów wprawiły wszystkich w iście świąteczny nastrój. Przedstawienie zostało przygotowane pod kierunkiem Czesławy Okurowskiej, Marii Duchnowskiej, Eweliny Grajewskiej oraz Beaty Turowskiej i Magdaleny Jasińskiej.


Czesława Okurowska

 


„Szlachetna Paczka” w naszej szkole

 

W tym roku po raz pierwszy uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy obsługi Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem wzięli udział w akcji „Szlachetna Paczka". Zebraliśmy 560 złotych. Za zebrane pieniądze zostały zakupione: odkurzacz, dziecięce buty zimowe, pieluchy i żywność dla małej Amelki. Oprócz pieniędzy wiele osób przyniosło ubrania, żywność i zabawki.

Do akcji włączyli się także prezes i pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jedwabnem, którzy przekazali dla naszej rodziny środki czystości. Prezenty zostały spakowane, opisane i przekazane do punktu wolontaryjnego w Łomży skąd dotarły do adresata.

Wspólnymi siłami sprawiliśmy, że Ktoś poczuł się wyjątkowo.
Wszystkim osobom zaangażowanym w dostarczanie niezbędnych rzeczy do paczki bardzo serdecznie dziękujemy.

 

KOLĘDNICY MISYJNI

 

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie z koła misyjnego ze szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Jedwabnem wraz z opiekunką Czesławą Okurowską włączyli się w akcję Kolędników Misyjnych, w tym roku na rzecz dzieci z Syrii.

 

 

Kolędę  rozpoczęto od Mszy świętej zakończonej rozesłaniem kolędników. Podczas wędrówki pogoda ich nie rozpieszczała dlatego kolędowali dwa dni, tj 27 i 28 grudnia. Kolędowanie upłynęło w duchu wielkiej radości i uśmiechu, a mieszkańcy chętnie otwierali drzwi i serca kolędnikom. Na zakończenie kolędowania z  wizytą udali się także do ks. Dziekana Jerzego Dembińskiego, który to przywitał ich z radością sowicie obdzielając słodkościami.

         W tym roku odwiedzili również Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Z kolędą do Domu Biskupa udali się 3 stycznia wraz z ks. Emilem i ks. Serafinem, gdzie zostali bardzo serdecznie przyjęci. 

KONCERTOWY ZAWRÓT GŁOWY

 

W dniu 12 grudnia 16r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ciekawym koncercie, którego organizatorem było Łódzkie Biuro Koncertowe „Wirtuoz”. Duet smyczkowy, muzycy w składzie: Krzysztof Orzechowski- śpiew, wiolonczela i Wojciech Marcinowski- skrzypce, altówka, zapoznali słuchaczy z grupą instrumentów strunowych- smyczkowych (skrzypce, altówka, wiolonczela).

Wykonawcy przedstawili historię różnych tańców europejskich. I tak mieliśmy możliwość wysłuchać polskiego poloneza Fryderyka Chopina, czeską polkę, niemiecki marsz, francuski kankan, węgierski czardasz, hiszpańskie flamenco oraz irlandzki riverdance. Muzycy przeprowadzili quiz muzyczny, duet przedstawił fragmenty utworów, a osoby które wytypowały poprawnie ich tytuły zostały uhonorowane symbolicznymi nagrodami.

Na koniec usłyszeliśmy popularne kolędy w rytmie polskich tańców narodowych: mazur: „Hej, w dzień Narodzenia”, kujawiak: „Jezus malusieńki”, oberek: „Przybieżeli do Betlejem”, polonez: „Bóg sie rodzi” oraz niemiecką kolędę „Cicha noc”. Zróżnicowane melodie z różnych zakątków świata i mistrzowskie wykonanie wzbudzało aplauz młodych słuchaczy.

Występ cieszył się dużym zainteresowaniem. Uczniowie chętnie odpowiadali na pytania, aktywnie uczestniczyli w zabawach, panowała miła i radosna atmosfera. W sposób dowcipny i wesoły zostaliśmy obdarowani dużą dawką edukacji muzycznej, przeżyliśmy niesamowitą przygodę z muzyką.


Beata Turowska

 


SPOTKANIE OPŁATKOWE DLA DZIECI CHORYCH

 

Grudzień to czas oczekiwania na radość płynącą z Bożego Narodzenia, a spotkania opłatkowe są okazją do wspólnego przeżywania nastroju świątecznego.

Radosna i życzliwa atmosfera towarzyszyła spotkaniu opłatkowemu zorganizowanemu dla dzieci chorych realizujących indywidualny tok nauki. Zaproszone dzieci wraz z ich rodzicami spotkały się w sali domu parafialnego w Jedwabnem w dn.31.12.2016 r. Uroczystość zorganizowała katechetka Elżbieta Borawska - opiekun szkolnego Koła Caritas. Swoją obecnością zaszczycili zaproszonych gości: ks. proboszcz Jerzy Dembiński, ks. Serafin Kaliszewski oraz członkowie scholi parafialnej.

Spotkanie rozpoczęto wspólną modlitwą i czytaniem z Ewangelii wg. św. Łk. (2,1-14). Ks. proboszcz złożył wszystkim obecnym życzenia noworoczne i zapoczątkował dzielenie się opłatkiem - symbolem jedności i pokoju. Dzieci zrozumiały, że przełamany opłatek to piękny znak wyrażający miłość poświęcenie i służbę bliźnim. Żywym tego dowodem był widok zgromadzonych gości, którzy ze wzruszeniem i bez żadnych barier życzyli sobie błogosławieństwa od Nowonarodzonego Jezusa.
Przybyli goście zostali poczęstowani ciastem i ciepłą herbatą. Dzieci otrzymały także prezenty sfinansowane ze środków pozyskanych przez działaczy Szkolnego Koła Caritas.

Schola pod kierunkiem ks. Serafina Kaliszewskiego zadbała, by wszyscy zaproszeni włączyli się w śpiewanie kolęd i wspólną zabawę. Radość i wzruszenia w oczach dzieci i rodziców udowodniły, że razem spędzony czas w atmosferze jedności, miłości i zrozumienia, zostanie w ich pamięci na długo.


Elżbieta Borawska


 

Walentynki w naszej szkole


Walentynki to święto zakochanych i zaprzyjaźnionych. To ciekawy sposób na rozgrzanie serc w czasie zimy i wzmocnienie przyjaźni. Szczególny dzień, na który warto starannie przygotować coś wyjątkowego. Z tej okazji Samorząd Uczniowski zorganizował „Pocztę Walentynkową".

 

 

Można było za pomocą kartki walentynkowej przekazać kilka miłych i ciepłych słów koleżance lub koledze. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły otrzymali od Samorządu Uczniowskiego lizaki w kształcie serca i walentynkowe kolorowanki.
 

Opiekun SU
Bogusława Miciura

 

 

APEL nt: „DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU” I PODSUMOWUJĄCY PRACĘ UCZNIÓW
W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2016/2017


 

Po raz kolejny w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Apel poświęcony tej akcji odbył się 28 lutego.
Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa on-line.

Uczniowie kl. VI pod kierunkiem p. Doroty Kozioł i Agnieszki Jastrzębskiej przygotowali różne scenki, prezentację multimedialną ukazującą pozytywne i negatywne strony korzystania z Internetu. Mamy nadzieję, że dzieci i młodzież po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami będą mądrze, rozsądnie i bezpiecznie korzystać z zasobów internetowych.

Kolejny szkolny półmetek za nami. Pora na podsumowania i nagrody dla tych, którzy swoją postawą i obowiązkowością zasłużyli na wyróżnienia, dlatego dalsza część apelu poświęcona była podsumowaniu pracy uczniów w I półroczu.
Pani dyrektor wręczyła dyplomy klasom i uczniom, którzy zostali wyróżnieni w nauce i zachowaniu, frekwencję, godne jej reprezentowanie w konkursach oraz sumienną pracę na rzecz społeczności uczniowskiej.

Wszystkim uczniom gratulujemy osiągnięć i życzymy sukcesów w następnym półroczu.


Barbara Dmoch

 

Dnia 21.03.2017 roku w naszej szkole odbył się Dzień Wiosny. Samorząd Szkolny zorganizował konkursy i zabawy: „Najlepsze wiosenne przebranie”, „Wiosenny wiersz”, ”Mam talent” i „Turniej sportowy”.

Zwycięzcy zostali nagrodzeni. Wiosna została przywitana z radością i zabawą. Wszyscy w dobrych humorach rozeszli się do domów.

Bogusława Miciura

 

 

KIERMASZ WIELKANOCNY


 

W ramach ogólnopolskiej kampanii Caritas Kilometry Dobra 2017 trwającej od 1 marca do 4 czerwca i odbywające się pod hasłem „Zostań Mistrzem Świata w Dobroci!” zorganizowano 06.04.2017 roku w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem i Punkcie Przedszkolnym „Kiermasz Wielkanocny”.

 

Iskierką, która zachęciła nas do wzięcia udziału w tak szczytnej akcji była wizyta i rozmowa z ks. Andrzejem Mikuckim, który tak powiedział o tej akcji: Kilometry Dobra będą dla nas niepowtarzalną okazją, aby zebrać niezbędne środki na remont domków letniskowych w ośrodku „CARITAS BLIŹNIM” oraz przystosowanie ich na potrzeby wychowania i terapii społecznej naszych podopiecznych. W Ośrodku „Caritas Bliźnim” Diecezji Łomżyńskiej, co roku wypoczywa ponad 3000 dzieci i młodzieży. Jednak drewniane domki letniskowe z lat 80-tych wymagają kapitalnego remontu w celu zapewnienia odpowiednich standardów wypoczynku, a także w celu znacznego podniesienia bezpieczeństwa i komfortu wypoczynku”.

Dlatego przy współpracy Szkolnego Koła Caritas z opiekunem Panią Elżbietą Borawską i nauczycielkami z Punktu Przedszkolnego Panią Emilią Popowską i Agnieszką Skawińską, zorganizowany został „Kiermasz Wielkanocny”. Do przygotowania ozdób, które później zostały sprzedane, włączyli się uczniowie naszej szkoły i przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego wraz z rodzicami. Na tak szczytny cel każdy chciał ofiarować swój wytwór rąk, który powstał z potrzeby serca i chęci niesienia pomocy innym. Dochód ze sprzedaży ozdób świątecznych i palm wspomógł inicjatywę Caritas Diecezji Łomżyńskiej, która od lat prowadzi działalność charytatywno-opiekuńczą. Dzięki hojności i dobroci kupujących uzbieraliśmy pokaźną kwotę mianowicie 1158zł. Pieniądze zostały wpłacone na konto Caritas z przeznaczeniem na remont domków letniskowych w Ptakach.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia.
 

Emilia Popowska
Agnieszka Skawińska
Elżbieta Borawska

 

 

WIELKANOC W SZKOLE

 

Wielkanoc to szczególny czas w naszym życiu, i zarazem najważniejsze święto w ciągu roku upamiętniające Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

W naszej szkole, dnia 12 kwietnia 2017 roku na sali gimnastycznej, odbyła się uroczysta akademia z okazji Świąt Wielkiej Nocy. W nastrój Świąt Wielkanocnych wprowadziło wszystkich Misterium Wielkopostne w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem.

Przedstawienie wprowadziło wszystkich zgromadzonych w niezwykły świąteczny czas. Wzbudziło także wielki aplauz gości, rodziców, uczniów i nauczycieli.
 

 

V edycja Powiatowego Konkursu Plastyczno - Literacko - Fotograficznego „Moja biblioteka”


11 kwietnia 2017r. w auli I LO w Łomży odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu V edycji Powiatowego Konkursu Plastyczno – Literacko - Fotograficznego „Moja biblioteka” zorganizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży i Sekcję Bibliotekarską przy Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łomży.

Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów, którzy zajęli wysokie miejsca:
• Julia Biedrzycka kl.VI b - w kategorii praca literacka - I miejsce
• Sebastian Zawadzki kl. IV b - w kategorii praca literacka – III miejsce
• Julia Orłowska kl. V a – w kategorii praca literacka- wyróżnienie.
Do konkursu uczniów przygotowywał p. Wiesław Olszewski nauczyciel języka polskiego.


GRATULUJEMY!


 

226. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

 

 

3 Maja to święto zwycięstwa Narodu ,dzień wolności dla Polaków. Pod takim hasłem w naszej szkole 28 kwietnia 2017r. odbyła się uroczysta akademia poświęcona Konstytucji 3 Maja. Uczniowie naszej szkoły w niezwykle wzruszający i podniosły sposób przypomnieli proces odrodzenia moralnego narodu, symbol próby ratowania Ojczyzny. Mocno wybrzmiały słowa, iż naród , który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje swojej przyszłości oraz słowa przesłania „Nie ma wolności bez wartości”. Uczniów przygotowali nauczyciele: Pani Ewelina Grajewska, Pani Anna Wądołowska, Pani Beata Turowska oraz Pan Wiesław Olszewski.

Była to pierwsza w Europie i druga na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej. Konstytucja wprowadziła zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja zniosła zgubne liberum veto i położyła podwaliny pod rozwój demokracji.

 

 

3 maja 2017r. w dniu Święta Narodowego odbyła się uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła w Jedwabnem pod przewodnictwem Duszpasterza Naszej Parafii Księdza Dziekana Jerzego Dembińskiego.
Po Mszy Świętej w intencji Ojczyzny uczestnicy uroczystości zgromadzili się w centrum naszego miasta przy Pomniku Sybiraka.

Uroczystości towarzyszyły poczty sztandarowe:
1) Sztandar Szkoły Podstawowej imienia Adama Mickiewicza w Jedwabnem
2) Sztandar Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem
3) Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem.
Rozpoczynając uroczystość, głos zabrał Pan Michał Chajewski- Burmistrz Jedwabnego. Pan Burmistrz powitał wszystkich, którzy zebrali się na uroczystości, by dać wyraz przywiązaniu do patriotyzmu i ponadczasowych wartości Konstytucji 3 Maja. Odczytał również list Pana Jarosława Zielińskiego - Wiceministra S M S W i A. Pan Wiceminister w swoim liście podkreślił, iż wszyscy powinniśmy służyć Ojczyźnie i szukać najwłaściwszych dróg, aby to czynić jak najlepiej. Następnie głos zabrał Pan Bogdan Iwanowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem.
Wiązanki z biało - czerwonych kwiatów złożyli: Pan Michał Chajewski- Burmistrz Jedwabnego i Pan Bogdan Iwanowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem oraz Pani Helena Karwowska - Prezes Związku Sybiraków w Jedwabnem wraz z Panią Lucyną Ożarowską z córkami.
Kwiaty złożyły delegacje: Pani Sylwia Kobylińska - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem, Pan Zbigniew Prószyński - Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem, harcerze Dwudziestej Pierwszej Drużyny Harcerskiej „AGAPA – Pomocna Dłoń” im. Księdza Kazimierza Lutosławskiego oraz harcerze 2 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Złoty Płomień”.

Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem przedstawili montaż słowno- muzyczny upamiętniający dzieło dorobku Konstytucji 3 Maja.
Przesłaniem montażu słowno – muzycznego były ponadczasowe wartości Konstytucji 3 Maja oraz ukazanie determinacji i pragnienia ówczesnych patriotów polskich dla ratowania Ojczyzny.
Niestety to pragnienie po 14 miesiącach umarło, gdyż reformę państwa przerwało zawiązanie konfederacji w Targowicy, będącej zdradą narodową, co w konsekwencji wiosną 1792 roku doprowadziło do wkroczenia na terytorium Rzeczypospolitej stutysięcznej armii rosyjskiej. 24 października 1795 roku, na mocy podpisanego traktatu rozbiorowego, rozpoczął się największy, trwający 123 lata dramat narodu polskiego – okres zaborów i wymazanie Rzeczypospolitej z mapy Europy.
Konstytucja 3 Maja pozostała jednak na zawsze w pamięci Polaków, jako wyraz dążeń do stworzenia silnego, niezależnego, opartego na monarchii konstytucyjnej państwa. Ukazywała również, iż część elit potrafiła zrezygnować z własnych przywilejów na rzecz reform oraz wzmocnienia pozycji Rzeczypospolitej dla dobra wszystkich Jej obywateli.

Uroczystość zakończyła się Ogniskiem Patriotycznym przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem. Uroczystości z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne miały podniosły i uroczysty charakter.


Wiesław Olszewski

 

 

KONCERTOWY ZAWRÓT GŁOWY (część II)
 

W dniu 11 maja 17r. odbyła się II część koncertu Łódzkiego Biura Koncertowego „Wirtuoz” tym razem pod hasłem „Z perkusją dookoła świata- to czego nie wiecie o perkusji. Duet perkusyjny, muzycy w składzie: Dominik Rosłon- Mallet Kat i Piotr Pietrzak- perkusja, instrumenty perkusyjne, zaprezentowali na scenie prawie 40 instrumentów perkusyjnych, w tym Mallet Kat- unikalna klawiatura perkusyjna (jeden z kilku egzemplarzy w Polsce), w tym grupę gwizdków perkusyjnych.
Podstawą programu była muzyka z bajek i filmów dla dzieci. Uczniowie rozpoznawali znane melodie i poznawały nowe. W utworach, a także podczas zabaw i konkursów, dzieci zapoznały się z instrumentami perkusyjnymi- akustycznymi i elektronicznymi. Usłyszeliśmy m. in. takie utwory jak: „Witajcie w naszej bajce”- Akademia Pana Kleksa, „Marsz Turecki”- W. A. Mozarta, „Taniec z szablami”- A. Chaczaturiana, Mamma Mia- Abba, finał- „Marsz Torreadora (Carmen)- G. Bizeta. Muzyczne quizy, zabawy, ciekawostki, anegdoty, a także mistrzowskie wykonanie utworów wzbudzało aplauz młodych słuchaczy. Uczniowie byli zaangażowani do wspólnego muzykowania, udziału w konkursach, quizach, zostali obdarowani drobnymi nagrodami.
Wspólne muzykowanie przyniosło wiele radości i satysfakcji, a wiedza przekazywana była w formie ciekawostek i anegdot z dużą dawką humoru. Po raz kolejny zostaliśmy obdarowani dużą dawką edukacji muzycznej, przeżyliśmy niesamowitą przygodę muzyczną.


Beata Turowska

 

 

10-lecie szkoły

 

 

 

18 maja 2017 r. odbyła się uroczystość związana z 10 – tą rocznicą nadania szkole podstawowej imienia patrona Adama Mickiewicza.
W uroczystości udział wzięli:
• Burmistrz Jedwabnego – Pan Michał Chajewski
• Proboszcz naszej parafii – Ksiądz dziekan Jerzy Dembiński
• Księża Emil Sasinowski i Serafin Kaliszewski
• Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem – Pan Zbigniew Prószyński
• Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców – Pani Magdalena Karwowska

Oprócz zaproszonych gości w uroczystości uczestniczyli nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza.

Po mszy świętej uroczystości odbyły się w sali gimnastycznej.
Całość montażu słowno – muzycznego poświęcona była wspomnieniom z nadania imienia szkole, poprzez 1- szą rocznicę, odsłonięcie popiersia patrona oraz 5 – tą rocznicę.

 

 

Wszyscy zebrani mogli przypomnieć sobie lub zapoznać się w prezentacji, jak zmieniała się nasza szkoła przez te 10 lat, jakie minęły od tak ważnego dla naszego środowiska wydarzenia.

Uczniowie przedstawili najważniejsze fakty z życia patrona oraz jego twórczość. Poprzez występ w strojach z epoki oraz piękne zatańczenie poloneza przenieśli nas do dawnej Polski, do szlacheckich zebrań, polowań, lasów, dworów i zaścianków.
Wszyscy zaproszeni goście wzięli udział we wspólnym czytaniu „Inwokacji”.

Uczniowie zachwycili występami muzycznymi i tanecznymi.
Na zakończenie uroczystości Pani dyrektor Barbara Dmoch nagrodziła uczniów, którzy osiągnęli najwyższe lokaty w konkursach poświęconych naszemu patronowi.
Bardzo znany pisarz Zygmunt Krasiński powiedział o Mickiewiczu: „My z niego wszyscy”. Słowa te ukazują wielkość i znaczenie naszego patrona w dziejach polskiej literatury i polskiego narodu oraz społeczności gminy Jedwabne.
 

 

Dzień dziecka

 


 

1 czerwca to Święto Dzieci, tych małych i tych trochę większych. W Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem tego dnia czekało na dzieci wiele atrakcji.

Po przeprowadzeniu przez wychowawców pogadanek na temat bezpieczeństwa w czasie zabaw wszyscy zebrali się na sali gimnastycznej. Pani dyrektor Barbara Dmoch złożyła uczniom życzenia z okazji ich święta.

Następnie przeprowadzono rozgrywki sportowe, które dostarczyły wielu emocji. Uczestnicy zawodów, rywalizując między sobą, zachowali zasadę fair play. Samorząd Uczniowski obdarował uczniów młodszych klas balonami i cukierkami. Rada Rodziców przygotowała pyszne ciasta. Był też obiad i lody dla wszystkich uczniów. Następnie cała społeczność szkolna ponownie zebrała się na sali gimnastycznej. Na podsumowanie Dnia Dziecka Burmistrz Jedwabnego pan Michał Chajewski, po złożeniu życzeń uczniom wręczył nagrody zwycięzcom zawodów sportowych zakupione ze środków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Nagrodzono również laureatów szkolnego konkursu piosenki angielskiej i konkursu czytelniczego „Solilandia”.

Uczniowie pełni pozytywnych wrażeń rozeszli się do domów.



Wycieczka

 

 

 

Uczniowie klasy IB pod kierunkiem p. Marty Krystowczyk w ramach projektu pt. „Kreatywność, wiedza, rozwój uczniów/uczennic z SP w Jedwabnem oraz SP w Nadborach” przygotowali i przedstawili bajkę pt. „Czerwony Kapturek”. Bajka została zaprezentowana mamom z okazji Dnia Matki, kolegom z klasy oraz dzieciom z grup 5 i 6 latków uczących się w naszej szkole.
Losy Czerwonego Kapturka, wilka i gajowego wzruszały małe pociechy i wywoływały zachwyt na ich twarzach
.

 

 

 

Trzydniowa wycieczka na Westerplatte, do Gdańska, Gdyni, Sopotu, Słowińskiego Parku Narodowego i Malborka.

 

 

W dniach 05-07.06.2017r. odbyła się wycieczka nad Bałtyk do Trójmiasta i Malborka. Uczniowie klas IV – VI naszej szkoły pierwszego dnia zwiedzili najbardziej reprezentacyjne zabytki Gdańska, pomnik Obrońców Wybrzeża na Westerplatte, Oceanarium w Gdyni oraz ORP „Błyskawica” i „Dar Pomorza”. Przespacerowali się słynnym sopockim „Monciakiem” - jednym z najpopularniejszych polskich obiektów rekreacyjno – imprezowych, czyli najdłuższym molo w Polce.

W bardzo dobrych humorach, pełni wrażeń i zrelaksowani uczestnicy wycieczki przyjechali na nocleg do Gdańska – Sobieszewo. Po obiadokolacji wszyscy uczniowie wraz z opiekunami ruszyli na pobliską plażę ,aby „Przywitać się z morzem”.

Drugiego dnia uczniowie zwiedzili Łebę i Słowiński Park Narodowy - wpisany przez UNESCO na Listę Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery. Niezwykłym wyzwaniem dla uczniów była piesza wyprawa na ruchome wydmy. Zadowoleni i bogatsi w nowe doświadczenia wrócili na nocleg. Przed snem również odbyli krótki spacer po plaży.
Trzeciego dnia uczniowie zwiedzili zamek wielkich mistrzów krzyżackich z XIV- XV w., warownię wpisaną na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Wycieczka przebiegła bez zakłóceń i zdarzeń losowych. Do dyspozycji uczniów był komfortowy autokar, którego stan techniczny był sprawdzony przez policję. Uczniowie zakwaterowani byli w Ośrodku Wypoczynkowym „Fala” o wysokim standardzie z łazienkami, aneksem kuchennym. W cenie wycieczki uczestnicy mieli śniadanie w formie stołu szwedzkiego i obiadokolację. Każdego dnia uczniowie mieli czas przeznaczony na zrobienie pamiątkowych zdjęć i zakup pamiątek.
Wszyscy uczniowie bawili się świetnie, byli bardzo zadowoleni i szczęśliwi, że mogli zdobyć tak dużo nowych doświadczeń. W bardzo dobrych humorach i zrelaksowani wrócili do domu. Trzy dni minęły szybko, a powrót przepełniony był wspomnieniami i tęsknotą za morzem, „polską pustynią” i zamkiem w Malborku. Wyjazd nad Bałtyk i do Malborka długo pozostanie w ich sercach i pamięci.
Opiekę nad uczniami sprawowali:
- pani Barbara Kozikowska
- pani Beata Turowska
- pan Wiesław Domitrz
- pan Wiesław Olszewski ( kierownik wycieczki)

Wiesław Olszewski
 

 

 

Na czwartą edycję Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Miejsca Pamięci Walk i Męczeństwa Narodu Polskiego - Bohaterowie Naszej Ziemi” nadesłano 108 prac przygotowanych przez uczniów z Łomży i powiatu łomżyńskiego.

 

 

Młodzi fotograficy biorący udział w IV Powiatowym Konkursie Fotograficznym „MIEJSCA PAMIĘCI, WALKI I MĘCZEŃSTWA NARODU POLSKIEGO – BOHATEROWIE NASZEJ ZIEMI”, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży przeżyli piękną lekcję historii, a mierząc się z jego tematem udowodnili, że są pełni pasji fotografowania i odnajdywania piękna w powadze miejsc pamięci oraz, że mają otwartą i wiecznie poszukującą wyobraźnię.

Celem konkursu było propagowanie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, sztuki fotografowania, jako jednej z form artystycznego wyrazu, a jednocześnie jednego z najlepszych środków komunikacji międzyludzkiej; znajdowanie i podkreślanie charakteru miejsc pamięci, walki i męczeństwa narodu polskiego; upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej; kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz kultywowanie wartości i ideałów; wzbogacenie wiedzy historycznej, a także rozwijanie pasji badawczej młodego pokolenia.


WYNIKI KONKURSU:
KATEGORIA II - /klasy IV – VI – szkoła podstawowa/
I miejsce
NATALIA CHOJNOWSKA - SP 2 w Łomży
II miejsce
DOMINIKA DĄBROWSKA - SP 5 w Łomży
ALEKSANDRA LIŻEWSKA- SP 2 w Łomży
III miejsce
ALEKSANDRA KRYSZCZYŃSKA - SP w Jedwabnem
MARTYNA MAKOWSKA - SP w Jedwabnem
MAJA PRZESTRZELSKA - SP w Jedwabnem
ANNA PIEŃKOWSKA - SP w Jedwabnem
ERYK KAROL WOJTKOWSKI - SP 9 w Łomży


Nagrody ufundowali: Starosta Łomżyński, Wójti Gminy Łomża, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej oraz firma Sebex s.c.
 

 

Samorząd Uczniowski zorganizował w naszej szkole Dni Kultury Uczniowskiej, które odbyły się 21 i 22 czerwca.

 

 


 

W środę 21 czerwca uczniowie wykonywali z wychowawcami plakat dotyczący bezpieczeństwa w czasie wakacji. Tego tematu dotyczyło też spotkanie z policjantem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zabawy ruchowe przy muzyce. Dni Kultury Uczniowskiej były też okazją do podsumowania projektu dotyczącego zdrowego stylu życia „ Trzymaj formę”. Uczniowie mieli okazje poczęstować się zdrowymi sokami i owocami, a uczniowie klas młodszych otrzymali również kolorowanki o prozdrowotnej tematyce.

We czwartek 22 czerwca uczniowie mogli wykazać się swoimi artystycznymi zdolnościami malując kolorową kredą na boisku szkolnym obrazy związane z wakacjami.

Następnie wszyscy dobrze się bawili w czasie oglądani filmu „ Alvin i wiewiórki”. Po seansie filmowym klasy zmierzyły się w rozgrywkach sportowych na boisku szkolnym.

Dni Kultury Uczniowskiej były radosnym akcentem na pożegnanie roku szkolnego i zwiastunem nadchodzących wakacji.

 

 

Zakończenie roku szkolnego

 

 

 

23 czerwca 2017 roku odbyła się uroczystość zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017. Wzięli w niej udział zaproszeni goście, uczniowie klas 0 – VI, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły. Galę zaszczycili swoją obecnością: Burmistrz Jedwabnego p. Michał Chajewski, ks. Serafin Kaliszewski, Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców p. Magdalena Karwowska. Zaproszeni goście podziękowali dyrekcji, nauczycielom i uczniom za pracę i naukę, jednocześnie życzyli wszystkim zebranym wspaniałych wakacji.

Pani Dyrektor gratulowała wszystkim promocji do następnej klasy oraz wręczyła świadectwa z wyróżnieniem i nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach, sporcie, czytelnictwie i za 100% frekwencję. Statuetkę „Prymusa szkoły w roku szkolnym 2016/2017” otrzymała Julia Orłowska - uczennica klasy V a, której średnia ocen wyniosła 6,00 i wzorowe zachowanie.

Pani Dyrektor życzyła wszystkim słonecznych wakacji i szczęśliwego powrotu do szkoły za dwa miesiące.

Po ceremonii zakończenia roku szkolnego 2016/2017 uczniowie udali się do swoich sal na ostatnie przedwakacyjne spotkania. Na forum klasy otrzymali z rąk wychowawców świadectwa.