Projekt

 

Strona główna
Projekt
Historia szkoły
Biblioteka
Przedsięwzięcia
Osiagnięcia
Sport
Ważne wydarzenia
Z życia szkoły
Programy w szkole
Punkt Przedszkolny
Stowarzyszenie
Kronika
Klub czytających rodziców

 

 

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizację projektu

„Kreatywność, wiedza, rozwój uczniów/uczennic z SP w Jedwabnem oraz SP w Nadborach”

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości rozwoju zdolności językowych, matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, rozwoju zainteresowań oraz poznanie predyspozycji edukacyjno-zawodowych przez 40 uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Nadborach i 118 uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Jedwabnem, a także wzrost kompetencji zawodowych 26 nauczycieli SP w Jedwabnem i 9 nauczycieli SP w Nadborach do 31.10.2017 roku.

 

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu realizowane będzie w formie:

Ø  Wyposażenia pracowni:

o   wyposażenie pracowni w SP w Jedwabnem;

o   wyposażenie pracowni w SP w Nadborach.

Ø  Szkoleń dla nauczycieli:

o   szkolenie TIK

o   szkolenie „Jak atrakcyjnie prowadzić zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze- tworzenie karty pracy”

Ø  Zajęć w SP w Nadborach:

o   zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. IV-VI (j. polski, j. angielski, matematyka);

o   zajęcia rozwijająca uzdolnienia i zainteresowania (matematyka, j. angielski, zajęcia artystyczne);

o   trening skutecznego uczenia się;

o   1-dniowy wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Ø  Zajęć dodatkowych dla uczniów kl. I-III w SP w Jedwabnem

o   „W świecie bajek i baśni”

o   „Nasze przygody z przyrodą”

o   „Myślę, liczę, rozumiem”

o   1-dniowy wyjazd do Centrum Nauki Kopernik i ZOO w Warszawie

Ø  Zajęć dodatkowych (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia dydaktyczne) dla uczniów kl. IV-VI SP w Jedwabnem

o   zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów kl. IV-VI (j. polski, j. angielski, matematyka)

o   zajęcia dydaktyczne dla kl. VI (matematyka, j. angielski)

Ø  Zajęć dodatkowych (rozwijających zainteresowania) dla uczniów kl. IV-VI SP w Jedwabnem:

o   Klub młodego matematyka.

o   Klub miłośników j. angielskiego.

o   Klub odkrywców przyrody.

o   1-dniowy wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik, ZOO i Muzeum Techniki.

Ø  Doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

Oczekiwane efekty:

Ø  Produkty:

 • liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-2

 • liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie-  35 (30-K, 5-M)

 • liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w programie-  35 (30-K, 5-M)

 • liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych- 126 (66-K,60-M)

 • liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie-2

 • liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyforywch-35 (30-K, 5-M)

Ø  Rezultaty:

 • liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych-2

 • liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu-113
  (59-K, 54-M)

 • liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu-35 (30-K, 5-M)

 • liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących  sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-2

 

Wartość projektu: 382 206,25 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 324 875,29 zł