Przedsięwzięcia
Strona główna
Projekt
Historia szkoły
Biblioteka
Przedsięwzięcia
Osiagnięcia
Sport
Ważne wydarzenia
Z życia szkoły
Programy w szkole
Punkt Przedszkolny
Stowarzyszenie
Kronika
Klub czytających rodziców
POPRAWA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

W ostatnich latach przeprowadzono lub zakończono następujące remonty i modernizacje oraz doposażono szkołę :

• wymiana okien w całym budynku,
• wymiana podłóg w dwóch salach,
• cyklinowanie sali korekcyjnej,
• remont podłóg w trzech salach i sekretariacie,
• malowanie wszystkich pomieszczeń w szkole,
• wymiana umeblowania w salach lekcyjnych, pokoju nauczycielskim, sekretariacie,
• wyciszenie drzwi w bibliotece szkolnej oraz sali lekcyjnej,
• wykonano nowoczesną pracownię informatyczną,
• doposażono bibliotekę szkolną w 4 komputery i drukarkę,
• zakupiono książki do biblioteki,
• zakupiono sprzęt muzyczny,
• zakupiono 21 kamer zamontowanych w obiekcie szkolnym i wokół niego,
• zakupiono 3 komputery wraz z drukarkami,
• zakupiono 2 kserokopiarki,
• zakupiono sprzęt elektroniczny, multimedialny,
• wyposażono salę przeznaczoną dla dzieci najmłodszych w pomoce dydaktyczne w ramach programu „Radosna szkoła”,
• zorganizowano świetlicę szkolną, którą wyposażono w meble i pomoce dydaktyczne,
• zakupiono pomoce dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów,
• zorganizowano Miejsko – Gminne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
• doposażono salę w tablicę interaktywną,
• umeblowano sale w Punkcie Przedszkolnym,
• zakupiono urządzenia na place zabaw: przy szkole i Punkcie Przedszkolnym,
• wykonano ogrodzenia placów zabaw celem zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przebywającym na placu,
• doposażono Punkt Przedszkolny w basen z kulkami oraz schody ze zjeżdżalnią,
• zakupiono tablicę wyników sportowych na sali gimnastycznej,
• doposażono pracownię informatyczną w projektor BenQ MS500 oraz ekran ręczny na trójnogu SCHOOLINE 150x150.

• doposażono salę nr 22 w tablicę interaktywną,
• remont sali nr 12 - oddział przedszkolny,
• modernizacja podłóg na korytarzach I i II piętra,
• wymiana 6 drzwi drewnianych na I piętrze,
• wymiana i montaż 5 grzejników oraz instalacja regulacji ciepła w kaloryferach,
• modernizacja podłóg w salach nr: 12, 16, 17, 20 – wyrównanie i położenie wykładziny,
• malowanie sal w Punkcie Przedszkolnym,
• doposażenie świetlicy w gry oraz pomoce dydaktyczne,
• bieżące doposażenie w książki biblioteki szkolnej,

• wymiana podłogi w sali lekcyjnej.


PLANOWANE DZIAŁANIA CELEM POPRAWY WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

• remont stropów,
• remont podłóg w pozostałych salach,
• bieżące malowanie pomieszczeń,
• wymiana mebli w jednej pozostałej sali,
• doposażenie sal lekcyjnych w tablice interaktywne,
• doposażenie w pomoce dydaktyczne,
• doposażenie biblioteki w książki.
 

 

 

Strona główna | Projekt | Historia szkoły | Biblioteka | Przedsięwzięcia | Osiagnięcia | Sport | Ważne wydarzenia | Z życia szkoły | Programy w szkole | Punkt Przedszkolny | Stowarzyszenie | Kronika | Klub czytających rodziców

Ostatnia aktualizacja tej witryny 02-11-16