Historia szkoły
Strona główna
Projekt
Historia szkoły
Biblioteka
Przedsięwzięcia
Osiagnięcia
Sport
Ważne wydarzenia
Z życia szkoły
Programy w szkole
Punkt Przedszkolny
Stowarzyszenie
Kronika
Klub czytających rodziców

U progu niepodległej Polski szkolnictwo, oświata i kultura administrowane były przez władze polskie. W oparciu o dekret o obowiązku szkolnym z dnia 7 lutego 1919 roku inspektoraty okręgowe przystąpiły do opracowywania tzw. „sieci szkolnej” na podległych obszarach. Działalność ta miała przełomowe znaczenie w historii szkolnictwa na ziemi łomżyńskiej. Tworzono wówczas podstawy pod obowiązkową i powszechną szkołę w zakresie siedmiu lat nauki.

Rozpoczął się nowy etap dziejów oświaty również w naszym mieście. Ówczesny inspektor szkolny z Łomży nawiązał ścisłą współpracę z Radą Gminną w Jedwabnem oraz Panem Bronisławem Skarżyńskim, któremu powierzono stanowisko kierownika 7-klasowej szkoły powszechnej.

Warunki nauczania były różne. Dzieci uczyły się w wynajętych budynkach na ul. Wesołej, których właścicielami byli — Oskar Moenke oraz notariusz gminny pan Radgowski.

W latach 20-tych XX wieku z inicjatywy ówczesnego kierownika p. Bronisława Skarżyńskiego Szkoła Powszechna w Jedwabnem przyjęła imię Adama Mickiewicza.

W lata trzydzieste szkolnictwo naszego regionu wkraczało z bardzo skromną bazą techniczną. Mimo trudnych warunków materialnych wspólnym wysiłkiem władz miasta, kierownika szkoły i społeczeństwa w roku 1938 oddano do użytku nowy budynek szkolny, w którym również dzisiaj mieści się nasza szkoła

Po II wojnie światowej Ministerstwo Oświaty pismem z dnia 12 lipca 1948 roku powołało z dniem 1 września 1948 roku Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące w Jedwabnem. Kierownikiem szkoły im. Adama Mickiewicza został Marian Alter, a następnie w 1953 roku P. Antoni Moroz.

Jeszcze w końcu lat 50-ątych szkoła nosiła imię naszego romantycznego wieszcza narodowego. Z nieznanych przyczyn — przed formalnym podziałem szkoły na dwie odrębne jednostki: szkołę podstawową i liceum — usunięto jej nazwę.

Szkoła w Jedwabnem od początku istnienia dobrze spełniała swoje zadania dydaktyczne i wychowawcze, o czym świadczą licznie wykształceni absolwenci. Jest to zasługa wielu pracujących nauczycieli, kierowników, dyrektorów, naszych poprzedników oraz obecnie tu pracujących.

 

27-02-18

Strona główna | Projekt | Historia szkoły | Biblioteka | Przedsięwzięcia | Osiagnięcia | Sport | Ważne wydarzenia | Z życia szkoły | Programy w szkole | Punkt Przedszkolny | Stowarzyszenie | Kronika | Klub czytających rodziców

Ostatnia aktualizacja tej witryny 02-11-16