[Regulamin]      [Plan pracy]

 [Wydarzenia z roku szkolnego 2015/2016]

 

 

Samorząd uczniowski działa na podstawie art.55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 r. poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i Regulaminu. Celem jego działania jest rozwijanie samorządności szkolnej i kształtowanie postaw współodpowiedzialności i współdziałania opartych na demokratycznych zasadach współżycia między ludźmi. Wszyscy uczniowie szkoły należą do samorządu uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas do samorządu klasowego. Samorząd Uczniowski realizuje zadania zawarte w programie wychowawczym i programie profilaktyki szkoły, koncepcji pracy szkoły oraz zgodne ze statutem.

 

 Samorząd Uczniowski 2016/2017

 

WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

We wrześniu 2016 roku odbyły się wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Opiekunem została p. Bogusława Miciura, którą uczniowie obdarzyli zaufaniem i złożyli na jej ręce swoje sprawy na drodze między nimi a Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną.
Po podliczeniu głosów wyłoniono Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2016/2017.

 

Piotr Piechowski klasa VI a – przewodniczący

Łucja Chrzanowska klasa VI b - zastępca

Mateusz Krystowczyk klasa V b - sekretarz

Oliwia Chrzanowska klasa IV b - skarbnik

 

Samorząd Uczniowski to grupa uczniów, którzy pragną wpływać na to, co dzieje się w szkole.
Są energiczni, chętni do pracy, potrafią współdziałać ze sobą. Reprezentują społeczność klasy iszkoły w kontaktach z nauczycielami i Dyrekcją Szkoły. Samorząd Uczniowski organizuje w szkole różne akcje i imprezy rozrywkowe.

Samorząd Uczniowski opracował plan pracy na rok szkolny 2016/2017 i przystąpił do jego realizacji.


Działalność samorządu rok szkolny 2016/2017

 

 

Ostatnia aktualizacja tej witryny: 10-04-17